Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 22.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 22.11.2019
09:15 - 16:00
Sat 23.11.2019
10:15 - 16:00
Fri 13.12.2019
09:15 - 16:00
Sat 14.12.2019
10:15 - 16:00
Thu 16.1.2020
09:15 - 16:00
Fri 17.1.2020
09:15 - 16:00
Sat 18.1.2020
10:15 - 16:00
Thu 30.1.2020
09:15 - 16:00
Fri 31.1.2020
09:15 - 16:00
Sat 1.2.2020
10:15 - 16:00
Thu 13.2.2020
09:15 - 16:00
Fri 14.2.2020
09:15 - 16:00
Sat 15.2.2020
10:15 - 16:00

Description

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat opiskelijat.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ennen kuin on suorittanut farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • hallitsee laadunhallinnan perusteet
  • hallitsee laatuajattelun käsitteet
  • osaa kuvata riskianalyysimenetelmät ja laatujärjestelmät
  • osaa kuvata erilaisia lääketeollisuudessa käytettyjä laatumittaireita ja niiden merkityksen
  • osaa kuvata laadunhallintaan liittyvän tarkastustoiminnan
  • osaa kuvata farmasian alaan liittyvät hyvät toimintatavat (GxP) pääpiirteissään ja niiden merkityksen sekä yhteyden laadunhallintaan lääketeollisuudessa
  • hallitsee lääketeollisuuden laadunhallinnan ajantasaisen normien hakemisen sähköiistä lähteistä

Opintojakso voidaan suorittaa, missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaihetta. Opintojakso järjestetään joka kolmas vuosi.

Opintojakson painopisteenä ovat lääketeollisuuden johtaminen laadunhallinnan näkökulmasta.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen sekä tehtävien ja lopputentin hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 275h. Opintojakso toteutetaan kolmena lähijaksona. Koulutukseen sisältyy luennot, luettavaa kirjallisuutta, oppimistehtävä ja lopputentti.

Opintomateriaalina on opintojaksolla ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla 1-5.

Arvosana määräytyy oppimistehtävästä ja lopputentistä saatujen arvosanojen mukaisesti.

Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Professori Anne Juppo, Teollisuusfarmasia.

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen pakollisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.