Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
23.4.2019 at 14:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.9.2019
16:00 - 18:00
Wed 9.10.2019
16:00 - 18:00
Wed 6.11.2019
16:00 - 18:00
Wed 29.1.2020
16:00 - 18:00

Description

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat farmaseutit ja proviisorit. Valinnainen opintojakso erikoistumiskoulutusta suorittaville.

Farmaseutin tai proviisorin tutkintoon liittyvät perusopinnot.

Opintojakson tavoitteena on tutustua avoapteekin toimintaympäristöön nyt ja tulevaisuudessa sekä toimintaympäristön muuttumisen kautta syntyviin apteekkitoiminnan uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Opintojaksolla tutustutaan myös apteekkilupaprosessiin, apteekkariksi tulemiseen, tulevan apteekkarin urasuunnitteluun ja apteekin talouden hoitoon.

Opintojakso voidaan suorittaa missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaiheessa. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Opintojakso rakentuu verkko-oppimisen, verkkoseminaarien, ja kirjallisen oppimistehtävän, jossa reflektoidaan omia sisäisiä ja ulkoisia valmiuksia apteekkariuuteen, ympärille.

Opetukseen osallistuminen ja siihen opintojaksoon liittyvät oppimistehtävät

Kurssin oppimateriaali koostuu aihealueen kirjallisuudesta, verkkomateriaalista ja tutkimustiedosta. Materiaali löytyy kurssin verkko-oppimisalueelta. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Kurssin arvosana (hyväksytty/hylätty) määräytyy kirjallisesti raportoidun oppimistehtävän arvioinnin perusteella.

Kurssi on tarkoitettu vain sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen opiskelijoille.

Moodle-avain ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen apteekki- ja sairaalafarmasian valinnaisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.