Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
16:15 - 17:45
Mon 4.11.2019
16:15 - 17:45
Mon 11.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 13.11.2019
16:15 - 19:45
Wed 27.11.2019
16:15 - 19:45

Other teaching

19.11.2019 Tue 16.15-17.45
20.11.2019 Wed 16.15-19.45
26.11.2019 Tue 16.15-17.45
Annu Brotherus
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen.
  • hallitsee joustavan koulun aloituksen toteuttamisen opetussuunnitelmallisella tasolla.
  • kykenee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmalliseen niveltämiseen sekä ymmärtää esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön kehittämisen merkitystä.
  • kykenee esi- ja alkuopetuksen monipuoliseen arviointiin ja kehittämiseen.

Opintojaksossa käsitellään

  • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien suunnittelun periaatteita ja kehittämisen haasteita.
  • joustavuuden eri ulottuvuuksia opetussuunnitelmallisen ajattelun näkökulmasta.
  • opetuksen arvioinnin tasoja ja tapoja.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyö ja tentti

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl).

Opintojakso arvioidaan tentin ja hyväksyttävien tehtävien perusteella asteikolla 0–5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).