Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
10:15 - 11:45
Tue 27.8.2019
10:15 - 11:45
Wed 28.8.2019
10:15 - 11:45
Mon 2.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
08:15 - 11:45

Other teaching

29.08.2019 Thu 10.15-11.45
11.09.2019 Wed 12.15-15.45
17.09.2019 Tue 08.15-11.45
25.09.2019 Wed 08.15-11.45
01.10.2019 Tue 10.15-13.45
08.10.2019 Tue 10.15-11.45
Annu Brotherus
Teaching language: Finnish
29.08.2019 Thu 12.15-13.45
13.09.2019 Fri 10.15-13.45
18.09.2019 Wed 08.15-11.45
24.09.2019 Tue 08.15-11.45
04.10.2019 Fri 10.15-13.45
09.10.2019 Wed 10.15-11.45
Annu Brotherus
Teaching language: Finnish
30.08.2019 Fri 10.15-11.45
10.09.2019 Tue 10.15-13.45
19.09.2019 Thu 08.15-11.45
27.09.2019 Fri 08.15-11.45
03.10.2019 Thu 10.15-13.45
09.10.2019 Wed 14.15-15.45
Annu Brotherus
Teaching language: Finnish

Description

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä. Valitse sinulle sopivin ryhmä ja ilmoittaudu siihen. Ryhmien aikataulut on ajoitettu varhaiskasvatuksen opintosuunnan 3. vuosikurssin aikatauluihin seuraavasti:

  • Ryhmä A:n aikataulut sopivat VO:n 3. vuosikurssin ryhmien 3 ja 4 opiskelijoille.
  • Ryhmä B:n aikataulut sopivat VO:n 3. vuosikurssin ryhmien 5, 6 ja 7 opiskelijoille.
  • Ryhmä C:n aikataulut sopivat VO:n 3. vuosikurssin ryhmien 1 ja 2 opiskelijoille.

Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintokokonaisuus täyttyy ja ilmoittautumisajan päätyttyä opintokokonaisuuteen on jonossa opiskelijoita, ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi noudatetaan seuraavassa järjestyksessä kriteereitä, joiden perusteella opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen:

  1. Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, joilla ei ole suoritettuna tutkintoonsa vaa-dittavia valinnaisia opintoja kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukevista valinnaisista opinnoista ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  2. Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat, joilla on suoritettuna valinnaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  3. Muut opiskelijat, joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.

Jos opintokokonaisuus täyttyy ilmoittautumisajan aikana, opiskelijoiden opinnot tarkastetaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruthan siis ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan koko opintokokonaisuuteen.

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja mahdolliset opintojen tarkastukset on tehty, opintoihin mukaan mahtuville opiskelijoille lähetetään vahvistusviesti opintokokonaisuuteen osallistumisesta. Lisäksi, kun ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittautumisesi lisätään kaikille muille opintokokonaisuuden jaksoille automaattisesti siihen ryhmään, johon olet ilmoittautunut. Kevään 2020 opetusaikataulut julkaistaan WebOodissa ennen III periodin ilmoittautumisten alkamista, jolloin myös lisätään ilmoittautumiset kevään jaksoille.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.