Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.12.2016 at 08:00 - 31.12.2016 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 18.1.2017
12:15 - 15:45
Fri 20.1.2017
08:15 - 11:45
Wed 1.2.2017
12:15 - 15:45
Mon 6.3.2017
12:15 - 13:45

Other teaching

23.01.2017 Mon 12.15-15.45
10.02.2017 Fri 12.15-13.45
13.02.2017 Mon 08.15-11.45
13.02.2017 Mon 12.15-13.45
28.02.2017 Tue 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish
25.01.2017 Wed 12.15-15.45
08.02.2017 Wed 10.15-11.45
17.02.2017 Fri 08.15-11.45
17.02.2017 Fri 12.15-13.45
01.03.2017 Wed 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish
27.01.2017 Fri 12.15-15.45
08.02.2017 Wed 12.15-13.45
15.02.2017 Wed 08.15-11.45
15.02.2017 Wed 12.15-13.45
03.03.2017 Fri 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish

Description

HUOM! Opintojaksolle voi ilmoittautua vain opiskelijat, jotka ovat saaneet sivuaineoikeuden EA 25op- sivuaineeseen keväällä 2016.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Opintojaksossa käsitellään

 • käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
 • aivojen toiminnallisia häiriöitä.
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
 • erityispedagogisia käytänteitä.

Luennot ja tentti sekä osallistuminen ryhmätunteihin.

 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5