Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 22.1.2018
08:15 - 11:45
Tue 23.1.2018
12:15 - 15:45
Wed 31.1.2018
12:15 - 15:45
Wed 7.3.2018
12:15 - 13:45

Other teaching

25.01.2018 Thu 08.15-11.45
05.02.2018 Mon 12.15-13.45
13.02.2018 Tue 08.15-11.45
13.02.2018 Tue 12.15-13.45
27.02.2018 Tue 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish
24.01.2018 Wed 12.15-15.45
09.02.2018 Fri 10.15-11.45
14.02.2018 Wed 08.15-11.45
14.02.2018 Wed 12.15-13.45
28.02.2018 Wed 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish
26.01.2018 Fri 12.15-15.45
09.02.2018 Fri 12.15-13.45
15.02.2018 Thu 08.15-11.45
15.02.2018 Thu 12.15-13.45
02.03.2018 Fri 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Nina Sajaniemi
Teaching language: Finnish

Description

Ryhmä A:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 3 ja 4 opiskelijoille.

Ryhmä B:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 5 ja 6 opiskelijoille.

Ryhmä C:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 1 ja 2 opiskelijoille.

HUOM! Opintojaksolle voi ilmoittautua vain opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden EA 25op- valinnaisiin opintoihin keväällä 2017.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

  • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
  • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
  • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
  • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
  • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Jakson tentti järjestetään ke 7.3.2018 klo 12.15-13.45

Luennot ja tentti sekä osallistuminen ryhmätunteihin.

  • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
  • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5