Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 21.1.2019
08:15 - 11:45
Tue 22.1.2019
12:15 - 15:45
Thu 31.1.2019
12:15 - 15:45

Other teaching

23.01. - 23.01.2019 Wed 08.15-11.45
04.02. - 04.02.2019 Mon 12.15-13.45
12.02. - 12.02.2019 Tue 08.15-13.45
12.02. - 12.02.2019 Tue 12.15-13.45
26.02. - 26.02.2019 Tue 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
23.01. - 23.01.2019 Wed 12.15-15.45
07.02. - 07.02.2019 Thu 12.15-13.45
13.02. - 13.02.2019 Wed 08.15-11.45
26.02. - 26.02.2019 Tue 12.15-13.45
27.02. - 27.02.2019 Wed 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
25.01. - 25.01.2019 Fri 12.15-15.45
04.02. - 04.02.2019 Mon 14.15-15.45
14.02. - 14.02.2019 Thu 08.15-13.45
14.02. - 14.02.2019 Thu 12.15-13.45
01.03. - 01.03.2019 Fri 08.15-11.45
Alisa Alijoki, Marja Syrjämäki
Teaching language: Finnish
06.03. - 06.03.2019 Wed 12.00-14.00
Alisa Alijoki
Teaching language: Finnish

Description

HUOM! Opintojaksolle voi ilmoittautua vain opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden EA 25op- valinnaisiin opintoihin keväällä 2018.

Ryhmä A:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 3 ja 4 opiskelijoille.

Ryhmä B:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 5 ja 6 opiskelijoille.

Ryhmä C:n aikataulut on suunniteltu niin, että ne sopivat LTO:n 3. vuosikurssin ryhmien 1 ja 2 opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvien vaikeuksien taustalla olevaa aivotoimintaa.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.
 • erityispedagogisten toimintatapojen joustavan käytön hyödyt.

Opintojaksossa käsitellään

 • käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
 • aivojen toiminnallisia häiriöitä.
 • myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
 • vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
 • erityispedagogisia käytänteitä.

Luennot ja tentti sekä osallistuminen ryhmätunteihin.

 • Kujala, T., Krause, C.M., Sajaniemi, N., Silven, M., Jaakkola, T., Nyyssölä, K. (2012). Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti . Opetushallituksen julkaisuja.
 • Luennoitsijoiden kanssa sovittavat ajankohtaiset artikkelit.

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5