Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 6.9.2019
12:15 - 13:45
Tue 17.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 1.11.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 12.11.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

10.09.2019 Tue 14.15-15.45
20.09.2019 Fri 12.15-13.45
27.09.2019 Fri 12.15-13.45
08.10.2019 Tue 12.15-13.45
11.10.2019 Fri 12.15-13.45
Ari Poutiainen
Teaching language: Finnish

Description

This music class requires more than average knowledge and skills in music. It is recommendable, for example, to know how to play one instrument and sing and read music at least moderately. Students should contact the class teacher in advance in order to confirm that
they possess the required musical skills and education for this class.

Student understands:

  • general phenomena related to the rhythm, melody, harmony and the form of tonal music
  • the cultural diversity of music both historically and globally

Student is able to:

  • read and write tonal music
  • analyse/classify rhythm, melody and harmony
  • apply styles and expressions of various music cultures

Acquiring basic knowledge and skills about music theory and tonal training. Getting acquainted with different forms of music, music cultures and one’s own music tradition.

An ensemble of current study material (textbook or online) about music history, theory and tonal training that will be negotiated with the teacher.

Active participation in group work. An examination on music theory and a written assignment on music knowledge. On the scale of 0–5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Musiikkitieto, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintokokonaisuus täyttyy ja ilmoittautumisajan päätyttyä opintokokonaisuuteen on jonossa opiskelijoita, ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi noudatetaan seuraavassa järjestyksessä kriteereitä, joiden perusteella opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen:

  1. Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, joilla ei ole suoritettuna tutkintoonsa vaadittavia valinnaisia opintoja kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukevista valinnaisista opinnoista ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  2. Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat, joilla on suoritettuna valinnaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
  3. Muut opiskelijat, joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.

Jos opintokokonaisuus täyttyy ilmoittautumisajan aikana, opiskelijoiden opinnot tarkastetaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruthan siis ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan koko opintokokonaisuuteen.

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja mahdolliset opintojen tarkastukset on tehty, opintoihin mukaan mahtuville opiskelijoille lähetetään vahvistusviesti opintokokonaisuuteen osallistumisesta. Lisäksi, kun ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittautumisesi lisätään kaikille muille opintokokonaisuuden jaksoille automaattisesti. Kevään 2020 opetusaikataulut julkaistaan WebOodissa ennen III periodin ilmoittautumisten alkamista, jolloin myös lisätään ilmoittautumiset kevään jaksoille.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Työskentelytapoina ovat luennot ja ryhmäharjoitukset, joissa syvennetään musiikkitiedon tuntemusta. Jakso sisältää pienempiä kirjallisia töitä ja/tai esseen.