Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 21.1.2020
14:15 - 15:45
Fri 7.2.2020
12:15 - 13:45
Tue 10.3.2020
12:15 - 13:45
Fri 3.4.2020
12:15 - 13:45
Tue 7.4.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

24.01.2020 Fri 12.15-13.45
04.02.2020 Tue 14.15-15.45
17.03.2020 Tue 12.15-13.45
20.03.2020 Fri 12.15-13.45
31.03.2020 Tue 14.15-15.45
Aleksi Ojala, Ari Poutiainen
Teaching language: Finnish

Description

HUOM! Opiskelijat lisätään kevään jaksoille viikon 50 aikana

Opiskelija ymmärtää:

  • monipuolisten työtapojen merkityksen sekä oppiaineen että erilaisten oppijoiden kannalta.
  • musiikillisessa ilmaisussa koko kehon käytön merkityksen.

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • kehittää tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan kokonaisvaltaiseen musiikin opettamiseen (mm. liikkeen ja äänen käyttö).
  • ohjata oppilaita luovaan musiikin tuottamiseen huomioon ottaen heidän musiikillisen ajattelunsa ja kehityksensä vaiheet.
  • käyttää monipuolisia työtapoja
  • tutustuminen musiikin maailmaan laulaen ja liikkuen, oman äänen kehittäminen ja pedagogisten valmiuksien saaminen mm. kuoron ja yhtyeiden harjoittamiseen ja johtamiseen.
  • taidollisten ja tiedollisten valmiuksien kehittäminen kokonaisvaltaiseen musiikin opettamiseen (mm. liikkeen ja äänenkäyttö) ja äänen huollon ohjaamiseen.

Luennoitsijan kanssa erikseen sovittu materiaali, oppikirjoihin liittyvät opettajan oppaat.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Aktiivinen osallistuminen ryhmätuntityöskentelyyn. Kuoron- ja yhtyeenjohdossa tentti harjoitusryhmän muodostaessa kuoron/yhtyeen.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Musiikkitieto, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Musiikkitieto –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Osallistuminen ryhmäopetukseen ja jaksoon kuuluvien tehtävien suorittaminen.
Työskentelytapoina ovat luennot, didaktiset ryhmäharjoitukset, verkkotyöskentely sekä luennoitsijan kanssa erikseen sovitut tehtävät.