Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 1.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
14:15 - 15:45
Tue 29.10.2019
14:15 - 15:45
Fri 15.11.2019
14:15 - 15:45
Tue 14.1.2020
12:15 - 13:45
Wed 22.1.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

18.10.2019 Fri 12.15-13.45
05.11.2019 Tue 12.15-13.45
29.11.2019 Fri 12.15-13.45
17.01.2020 Fri 12.15-13.45
21.01.2020 Tue 12.15-13.45
Heikki Ruismäki
Teaching language: Finnish

Description

Opiskelija ymmärtää:

  • vapaa säestyksen mahdollisuudet monipuolisen musiikinopetuksen ja yhteismusisoinnin kannalta.
  • musiikinteorian ja käytännön integroinnin.
  • Digitaalisen materiaalin ja teknologian käyttömahdollisuudet vapaansäestyksen opiskelussa.

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • monipuolisiin säestystapoihin sointumerkkien avulla mahdollisuuksien mukaan eri instrumenteilla.
  • käyttää vapaata säestystä havainnollistavaan ja ilmaisuun perustuvaan musiikinteorian ja käytännön soveltamiseen.
  • suunnitella ja toteuttaa vapaan säestyksen integrointiprojekteja koulussa opetettavien aihekokonaisuuksien pohjalta.
  • soveltaa, analysoida ja kehittää edelleen vapaan säestyksen soittotapoja osana musiikillista osaamista ja kehittymistä.

Opintojakson opetus jatkuu kevätlukukaudella.

  • monipuolisten säestysvalmiuksien kehittäminen eri säestystyylien ja komppien avulla.
  • didaktisten säestysprojektien suunnittelu, esittäminen ja arviointi.

Opintojakson kirjallisuus sovitaan luennoitsijan kanssa erikseen.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5 jatkuvan näytön ja soittotentin perusteella.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Musiikkitieto, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Musiikkitieto –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luento- ja studioryhmäopetuksessa perehdytään monipuolisiin säestystapoihin koulun musiikinopetuksen oppimateriaalin pohjalta opiskelijan lähtötaso huomioiden. Studiovälineistö mahdollistaa havainnollistavan ja yksilöllisen etenemisen. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monipuolisen säestysohjelmiston erilaisten aihekokonaisuuksien pohjalta.