Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 17.9.2019
14:15 - 15:45
Fri 27.9.2019
14:15 - 15:45
Tue 15.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

24.09.2019 Tue 14.15-15.45
11.10.2019 Fri 14.15-15.45
31.01.2020 Fri 12.15-13.45
11.02.2020 Tue 12.15-13.45
03.04.2020 Fri 14.15-15.45
Ari Poutiainen
Teaching language: Finnish

Description

Opiskelija ymmärtää:

  • yhtyesoiton mahdollisuudet osana alakoulun musiikinopetusta.
  • yhtyesoiton yhteydessä kehittyvien sosiaalisten taitojen, kuulonvaraisen havaintokyvyn ja motoriikan kehittämisen merkityksen.

Opiskelijalla on valmiuksia:

  • soittaa erilaisia yleisimpiä lyömäsoittimia, rumpuja, kosketinsoittimia, sähköbassokitaraa sekä (akustista ja sähkö)kitaraa.
  • ohjata oppilaita edellä mainituissa soittimissa ja yhtyetyöskentelyssä sekä -harjoittelussa.
  • tehdä sovituksia erilaisille pienyhtyeille.

Opintojakson opetus jatkuu kevätlukukaudella.

Jakso antaa valmiuksia yleisimpien pienyhtyesoitinten hallintaan, musiikin tuottamiseen ja yhdessä soittamiseen. Lisäksi jakso lisää laite- ja teknologiatuntemusta.

Oheiskirjallisuus:
Ajankohtainen yhtyesoiton oppi- sekä verkkomateriaali.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Jakson suoritukseen sisältyvistä kirjallisista tehtävistä sovitaan jakson alussa.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Musiikkitieto, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Musiikkitieto –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Työskentelytapoina ovat luennot, ryhmä-, yhtye- ja soittoharjoitukset sekä sovitus- ja suunnittelutehtävät.