Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.3.2020
14:15 - 15:45
Tue 17.3.2020
14:15 - 15:45
Thu 19.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 30.3.2020
14:00 - 17:30
Tue 31.3.2020
14:15 - 15:45
Mon 6.4.2020
14:15 - 17:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 17:45

Description

HUOM! Opiskelijat lisätään kevään jaksoille viikon 50 aikana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää uskontojen ja maailmankatsomusten merkityksen ihmisen elämäntavan kokonaisuudessa ja kulttuurin pohjavirtana.
 • tunnistaa katsomukset sisäisesti moninaisiksi ja dynaamisiksi merkityssysteemeiksi.
 • osaa tarkastella kriittisesti omaa katsomustaan ja reflektoida sen vaikutusta opettajan ja kasvattajan työssä.
 • kykenee arvioimaan uskontoa koskevaa keskustelua, siihen liittyviä yhteiskunnallisia ja rakenteellisia kysymyksiä, sekä kulttuurisidonnaisia käytänteitä.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sellaista kasvatusta ja opetusta, joka tukee oppilaan kasvua katsomustietoiseksi maailmankansalaiseksi.

Opintojaksolla käsitellään

 • uskonnollisia ja katsomuksellisia ilmiöitä ja yhteisöjä niin paikallinen kuin globaali näkökulma huomioiden.
 • katsomusten kohtaamisen erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä tiedosta ja vallasta.
 • erilaisia pedagogisia sovelluksia katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.

Suoritettava kirjallisuus:

 • Sihvola, J. (2011) Maailmankansalaisen uskonto. Otava.
 • Poulter, S., Riitaoja, A-L. & Kuusisto, A. 2015. Thinking multicultural education ‘otherwise’ – from a secularist construction towards a plurality of epistemologies and worldviews. Globalisation, societies and education. Vol. 13:1. S. 1 – 20. http://dx.doi.org/10.1080/14767724.2014.989964
 • Pfändtner, W. (2011). A Postcolonial Philosophy of Religion and Interreligious Polylogue. Approaching Religion. Vol. 1, 33–40. http://ojs.abo.fi/index.php/ar/article/view/77/74

Oheiskirjallisuus:

 • Sihvola, J. (2004). Maailmankansalaisen etiikka. Helsinki: Otava.
 • Council of Europe. (2014). Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education. Strasbourg, France: Council of Europe Publishing.
 • Zilliacus, H. (2014). Supporting student's identities and inclusion in minority religious and secular ethics education: a study on plurality in the Finnish comprehensive school. Helsinki: University of Helsinki.
 • Rissanen, I. (2014). Negotiating identity and tradition in single-faith religious education: A case study of Islamic education in Finnish school. Research on religious and spiritual education, vol. 7. Münster: Waxmann.
 • Selcuk, M. & Valk, J. 2012. Knowing Self and Others: A Worldview Model for Religious Education in Turkey. Religious Education. 107: 5, 443–454. DOI: 10.1080/00344087.2012.722473

Opintojakso arvioidaan luento-osuudesta ja kirjallisuudesta pidettävän tentin tai kirjallisen kurssityön perusteella asteikolla 0–5. Lisäksi yksilö- ja paritehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Monikulttuurisuus tutkimuksen valossa –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Opintojakso sisältää ryhmäopetusta sekä niihin liittyvän kirjallisuuskuulustelun tai kirjallisen kurssityön. Opintojaksolla vieraillaan eri katsomusyhteisöissä, joihin liittyen tehdään yksilö- ja paritehtäviä, jotka esitellään jakson lopussa.