Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 Cr Course 16.1.2020 - 13.2.2020
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 Cr Course 17.1.2019 - 26.2.2019
Lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 Cr Course 15.9.2017 - 5.12.2017

Target group

Opintojakso on suunnattu äidinkieleen ja kirjallisuuteen erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille. Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat. Kurssi järjestetään osittain yhdessä Suomi toisena kielenä -sivuaineopintojen Kirjallisuus monikulttuurisissa luokissa -kurssin kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden luonnetta, lajeja, historiaa, kuvitustaidetta ja tutkimuksellisia näkökulmia
 • ymmärtää lasten- ja nuortenkirjallisuuden merkityksen taidekasvatuksen ja kielen taitojen kannalta sekä suhteessa lasten omaan tuottamiseen ja heille suunnattuun kulttuuri- ja viihdetarjontaan
 • kykenee suunnittelemaan lasten- ja nuortenkirjoihin pohjautuvia luovia opetuskokonaisuuksia, jossa hyödynnetään erilaisia ilmaisumuotoja ja -kanavia
 • osaa ohjata kirjallisuuden pariin monipuolisesti ja innostavasti, huomioiden sekä yksilöllisiä tarpeita että kannustaen kirjallisuuskokemusten jakamiseen.

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi.

Opintojaksoa tarjotaan vuosittain periodissa 2.

Contents

Opintojaksossa käsitellään

 • lasten- ja nuortenkirjallisuutta kuvakirjoista nuortenromaaneihin; kotimaisten teosten rinnalla luetaan myös kansainvälisen lastenkirjallisuuden keskeisiä teoksia
 • lasten- ja nuortenkirjojen sovellusmahdollisuuksia koulumaailmassa eri ilmaisukeinoja ja oppiaineita hyödyntäen
 • lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimuksellisia suuntauksia
 • lastenkirjakuvitusta ja lastenkirjoissa ilmeneviä kuvan ja sanan suhteita
 • lasten- ja nuortenkirjallisuudesta tehtyjä sovelluksia musiikissa, elokuva- ja näyttämötaiteessa sekä peleissä.

Study materials

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittava kokonaisuus (noin 9 kpl) sekä alan tutkimusta opintojakson vastuuhenkilön ilmoittamin osin (noin 400 sivua) esimerkiksi seuraavista teoksista:

 • Rudd, D. (toim.) 2010. The Routledge Companion to Children’s Literature. London: Routledge.
 • Laakso, M., Lahtinen, T., & Heikkilä-Halttunen, P. (toim.) 2011. Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Helsinki: SKS.
 • Happonen, S. 2006 ”On representation, modality and movement in picture books for children”. Teoksessa Mietzner, U., Myers, K., Peim, N. (toim.) Visual History: Images of Education. Oxford: Peter Lang. s. 55-83.
 • Mustola, M. (toim.) 2014. Lastenkirja.Nyt. Helsinki: SKS.

Assessment practices and criteria

0–5.

Completion methods

Luento- ja ryhmäopetus sekä vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan essee tai lasten- tai nuortenkirjallisuuteen perustuva projektityö.