Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:45
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
12:15 - 13:45
Mon 27.1.2020
12:15 - 15:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Mon 3.2.2020
12:15 - 13:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Wed 12.2.2020
12:15 - 13:45

Other teaching

20.01.2020 Mon 12.15-13.45
23.01.2020 Thu 10.15-13.45
30.01.2020 Thu 12.15-15.45
06.02.2020 Thu 10.15-13.45
11.02.2020 Tue 10.15-13.45
13.02.2020 Thu 10.15-13.45
Satu Grünthal, Sirke Happonen
Teaching language: Finnish

Description

HUOM! Opiskelijat lisätään kevään jaksoille viikon 50 aikana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden luonnetta, lajeja, historiaa, kuvitustaidetta ja tutkimuksellisia näkökulmia
 • ymmärtää lasten- ja nuortenkirjallisuuden merkityksen taidekasvatuksen ja kielen taitojen kannalta sekä suhteessa lasten omaan tuottamiseen ja heille suunnattuun kulttuuri- ja viihdetarjontaan
 • kykenee suunnittelemaan lasten- ja nuortenkirjoihin pohjautuvia luovia opetuskokonaisuuksia, jossa hyödynnetään erilaisia ilmaisumuotoja ja -kanavia
 • osaa ohjata kirjallisuuden pariin monipuolisesti ja innostavasti, huomioiden sekä yksilöllisiä tarpeita että kannustaen kirjallisuuskokemusten jakamiseen.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi.

Opintojaksoa tarjotaan vuosittain periodissa 2.

Opintojaksossa käsitellään

 • lasten- ja nuortenkirjallisuutta kuvakirjoista nuortenromaaneihin; kotimaisten teosten rinnalla luetaan myös kansainvälisen lastenkirjallisuuden keskeisiä teoksia
 • lasten- ja nuortenkirjojen sovellusmahdollisuuksia koulumaailmassa eri ilmaisukeinoja ja oppiaineita hyödyntäen
 • lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiaa ja tutkimuksellisia suuntauksia
 • lastenkirjakuvitusta ja lastenkirjoissa ilmeneviä kuvan ja sanan suhteita
 • lasten- ja nuortenkirjallisuudesta tehtyjä sovelluksia musiikissa, elokuva- ja näyttämötaiteessa sekä peleissä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuutta opintojakson vastuuhenkilön kanssa sovittava kokonaisuus (noin 9 kpl) sekä alan tutkimusta opintojakson vastuuhenkilön ilmoittamin osin (noin 400 sivua) esimerkiksi seuraavista teoksista:

 • Rudd, D. (toim.) 2010. The Routledge Companion to Children’s Literature. London: Routledge.
 • Laakso, M., Lahtinen, T., & Heikkilä-Halttunen, P. (toim.) 2011. Tapion tarhoista turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Helsinki: SKS.
 • Happonen, S. 2006 ”On representation, modality and movement in picture books for children”. Teoksessa Mietzner, U., Myers, K., Peim, N. (toim.) Visual History: Images of Education. Oxford: Peter Lang. s. 55-83.
 • Mustola, M. (toim.) 2014. Lastenkirja.Nyt. Helsinki: SKS.

0–5.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Suomi oppijankielenä, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Suomi oppijankielenä –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luento- ja ryhmäopetus sekä vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan essee tai lasten- tai nuortenkirjallisuuteen perustuva projektityö.