Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Children in Literature 5 Cr General Examination 17.3.2020 - 17.3.2020
Children in Literature 5 Cr General Examination 28.1.2020 - 28.1.2020
Children in Literature 5 Cr General Examination 5.11.2019 - 5.11.2019
Lapsi kirjallisuudessa 5 Cr Course 28.10.2019 - 4.12.2019
Children in Literature 5 Cr General Examination 11.6.2019 - 11.6.2019
Children in Literature 5 Cr General Examination 19.3.2019 - 19.3.2019
Children in Literature 5 Cr General Examination 15.1.2019 - 15.1.2019
Lapsi kirjallisuudessa 5 Cr Course 30.10.2018 - 4.12.2018
Children in Literature 5 Cr General Examination 2.10.2018 - 2.10.2018
Children in Literature 5 Cr General Examination 14.8.2018 - 14.8.2018
Children in Literature 5 Cr General Examination 12.6.2018 - 12.6.2018
Lapsi kirjallisuudessa 5 Cr Course 11.1.2018 - 1.3.2018

Target group

Opintojakso on suunnattu suomeen toisena kielenä erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille, ja se on osittain yhteinen äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaineen samannimisen jakson kanssa. Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat.

Prerequisites

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia, jotka edustavat erilaisia aika- ja tyylikausia
 • kykenee tarkastelemaan kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia suhteessa niiden kirjoitusaikaan ja suhteessa nykylasten elämään
 • kykenee soveltamaan tietoaan opetuksessa ja eri oppiaineita yhdistävissä opetuskokonaisuuksissa
 • kykenee valitsemaan eri oppilaille ja ryhmille sopivaa kirjallisuutta

Timing

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi.

Opintojaksoa tarjotaan vuosittain periodissa 3.

Contents

Opintojaksossa käsitellään

 • lapsi- ja nuorisokuvauksia erityisesti suomalaisessa, mutta jossain määrin myös maailmankirjallisuudessa
 • lapsi- ja nuorisokuvauksen traditioita ja keskeisiä teoksia
 • kirjallisuuden opettamisen työtapoja
 • eri oppiaineita yhdistävien, kirjallisuutta hyödyntävien opetuskokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista

Study materials

Kirjallisuus:

 • Kirstinä, L. (2000). Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi.
 • Murtorinne, T. ja Mäki-Paavola, M. (toim., 2012). Tämä toimii! Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja. Helsinki: SKS ja ÄOL.
 • Shuttleworth, S. (2010). The Mind of the Child: Child Development in Literature, Science and Medicine. Oxford: Oxford University Press.

Lisäksi kaunokirjallisuutta (6 teosta) ja artikkeleita vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan (4–5 kpl).

Assessment practices and criteria

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä tehtyihin suorituksiin.

Arvosteluasteikko on 0 - 5

Completion methods

Luentokurssi, ryhmissä suoritettavat tehtävät sekä projektityö, pedagoginen tuote raportteineen tai muu opettajan ilmoittama suoritustapa.