Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
12:15 - 13:45
Thu 31.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 8.11.2019
14:15 - 15:45
Mon 11.11.2019
12:15 - 13:45
Mon 18.11.2019
12:15 - 13:45
Tue 26.11.2019
12:15 - 13:45

Other teaching

05.11.2019 Tue 14.15-15.45
15.11.2019 Fri 12.15-13.45
Satu Grünthal
Teaching language: Finnish
29.10.2019 Tue 12.15-13.45
01.11.2019 Fri 10.15-11.45
12.11.2019 Tue 12.15-13.45
19.11.2019 Tue 14.15-15.45
26.11.2019 Tue 14.15-15.45
04.12.2019 Wed 12.15-13.45
Satu Grünthal
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu suomeen toisena kielenä erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille, ja se on osittain yhteinen äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaineen samannimisen jakson kanssa. Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia, jotka edustavat erilaisia aika- ja tyylikausia
 • kykenee tarkastelemaan kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia suhteessa niiden kirjoitusaikaan ja suhteessa nykylasten elämään
 • kykenee soveltamaan tietoaan opetuksessa ja eri oppiaineita yhdistävissä opetuskokonaisuuksissa
 • kykenee valitsemaan eri oppilaille ja ryhmille sopivaa kirjallisuutta

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi.

Opintojaksoa tarjotaan vuosittain periodissa 3.

Opintojaksossa käsitellään

 • lapsi- ja nuorisokuvauksia erityisesti suomalaisessa, mutta jossain määrin myös maailmankirjallisuudessa
 • lapsi- ja nuorisokuvauksen traditioita ja keskeisiä teoksia
 • kirjallisuuden opettamisen työtapoja
 • eri oppiaineita yhdistävien, kirjallisuutta hyödyntävien opetuskokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista

Kirjallisuus:

 • Kirstinä, L. (2000). Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi.
 • Murtorinne, T. ja Mäki-Paavola, M. (toim., 2012). Tämä toimii! Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja. Helsinki: SKS ja ÄOL.
 • Shuttleworth, S. (2010). The Mind of the Child: Child Development in Literature, Science and Medicine. Oxford: Oxford University Press.

Lisäksi kaunokirjallisuutta (6 teosta) ja artikkeleita vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan (4–5 kpl).

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä tehtyihin suorituksiin.

Arvosteluasteikko on 0 - 5

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Suomi oppijankielenä, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Suomi oppijankielenä –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luentokurssi, ryhmissä suoritettavat tehtävät sekä projektityö, pedagoginen tuote raportteineen tai muu opettajan ilmoittama suoritustapa.