Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.2.2020 at 00:00 - 7.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 17.3.2020
16:00 - 19:45

Description

Opintojakso on suunnattu suomeen toisena kielenä erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille, ja se on osittain yhteinen äidinkieli ja kirjallisuus -sivuaineen samannimisen jakson kanssa. Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia, jotka edustavat erilaisia aika- ja tyylikausia
 • kykenee tarkastelemaan kirjallisuuden lapsi- ja nuorisokuvauksia suhteessa niiden kirjoitusaikaan ja suhteessa nykylasten elämään
 • kykenee soveltamaan tietoaan opetuksessa ja eri oppiaineita yhdistävissä opetuskokonaisuuksissa
 • kykenee valitsemaan eri oppilaille ja ryhmille sopivaa kirjallisuutta

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi.

Opintojaksoa tarjotaan vuosittain periodissa 3.

Opintojaksossa käsitellään

 • lapsi- ja nuorisokuvauksia erityisesti suomalaisessa, mutta jossain määrin myös maailmankirjallisuudessa
 • lapsi- ja nuorisokuvauksen traditioita ja keskeisiä teoksia
 • kirjallisuuden opettamisen työtapoja
 • eri oppiaineita yhdistävien, kirjallisuutta hyödyntävien opetuskokonaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista

Kirjallisuus:

 • Kirstinä, L. (2000). Kirjallisuutemme lyhyt historia. Helsinki: Tammi.
 • Murtorinne, T. ja Mäki-Paavola, M. (toim., 2012). Tämä toimii! Äidinkielenopettajain liiton vuosikirja. Helsinki: SKS ja ÄOL.
 • Shuttleworth, S. (2010). The Mind of the Child: Child Development in Literature, Science and Medicine. Oxford: Oxford University Press.

Lisäksi kaunokirjallisuutta (6 teosta) ja artikkeleita vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan (4–5 kpl).

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen sekä tehtyihin suorituksiin.

Arvosteluasteikko on 0 - 5

Luentokurssi, ryhmissä suoritettavat tehtävät sekä projektityö, pedagoginen tuote raportteineen tai muu opettajan ilmoittama suoritustapa.