Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.12.2019 at 09:00 - 28.2.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Examinarium-tentti on tarkoitettu ensisijaisesti niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, joilla on vanhojen tutkintovaatimusten (2016–2017) mukaiset sosiaalipsykologian opinnot kesken ja joilta puuttuu tämä opintojakso. Tentti on tarkoitettu myös niille Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille, jotka haluavat tällä tentillä korvata jonkin uusien tutkintovaatimusten (2017–2020) mukaisen opintojakson vastaavuustaulukon mukaisesti.

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan suhteuttaa toisiinsa ja arvioida kriittisesti erilaisia teorioita, lähestymistapoja, tutkimusmenetelmiä ja sovelluksia liittyen arvoihin, oikeudenmukaisuuteen ja moraaliin.

Study method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium-en/

Helkama, K. (2009). Moraalipsykologia - Hyvän ja pahan tällä puolen

ja

Mikulincer & Shaver (toim. 2012). The Social Psychology of Morality - Exploring the Causes of Good and Evil.