Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opiskelija kykenee kirjallisuuteen perehtymällä kertaa­maan ja ymmärtämään aiemmin oppimiaan asioita. Hän pystyy jäsentämään kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti maatalous- tai maaseutuyritysten taloudellista tulosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija pystyy objektiiviseen analyysiin eri näkökulmien synnyttämistä eroista ja kykenee analysoi­maan erilaisissa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vaikutuksia.

Suositellaan suoritettavaksi neljännen ja viidennen lukuvuo­den aikana opintojen etenemisestä riippuen, kuitenkin viimeistään maisterintutkielman alkuvaiheessa.

A literature exam on major texts in agricultural economics and its research methodology.

I133

Maatalouden liiketaloustieteen opintosuunta: Agricultural Policy:

  • Johnson, G. Research methodology for economists. Philosophy and practice. 252. s. 1986
  • Ritson, C. & Harvey, D. (eds.) The common agricultural policy. 2. ed. 440 s. 1997.

In addition, two of the following books:

  • Burrell, A. & Oskam, A. Agricultural Policy and Enlargement of the European Union, 252 p. 2000
  • Eicher, C. & Staatz, M. (eds.). Agricultural development in the third world. 550 s. 1990
  • Gardner, B. L.. & Rausser, G. C. (ed.) Handbook of Agricultural Economics. Vol 2B s. 1689-2247. 2002.
  • Houck, J. Elements of agricultural trade policies. 191 s. 1992
  • Johnson, D.B. Public choice: an introduction to the new political economy. 372 s. 1991
  • Just, R. E., Hueth, D. L. & Schmitz, A. Applied welfare economics and public policy. 491 s. 1982
  • Ritson, C. Agricultural economics, principles and policy. 409 s. 1977.
  • Agricultural Policy dissertation

Exam

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Agricultural Policy: Jukka Kola Agricultural Business Management: Matti Ylätalo / John Sumelius