Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 16.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Akvaattisten tieteiden opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat

Käytössä olevien pyydysten rakenteen ja käytön sekä kalastustapojen ja niiden historian tuntemus

Pyydysmateriaalit, pyydysten rakenne ja kalastustavat. Kalastusalukset ja niiden varustus maailmalla

Gabriel, O., Lange, K., Dahm, E. & Wendt, T. Von Brandt’s Fish catching methods of the world. Blackwell Publishing 2005. 523 s

Kirjallinen tentti, arvosteluasteikko 0-5

Vastuuhenkilö: Prof. Hannu Lehtonen