Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
7.1.2020 at 08:00 - 27.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 6.2.2020
12:00 - 16:00

Description

MSc students with Microbiology as the major subject

BSc degree, MIKRO510 and MIKRO560

Opiskelija hallitsee syvällisesti mikrobiologian tieteenalan keskeiset käsitteet ja teoriat. Hän kykenee selittämään ja kuvaamaan mikrobien solubiologiaa, systematiikkaa, evoluutiota ja aineenvaihduntaa. Hän hallitsee mikrobiologian termit sekä äidinkielellään että englanniksi. Hän osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa tietoa omaan suuntautumisalaansa ja kykenee myös yleistämään tieteellistä tietoa. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä lukemastaan ja analysoida mikrobiologian alan tutkimusartikkeleita

In Master's degree

Kirjallisuuden avulla perehdytään yleiseen ja soveltavaan mikrobiologiaan lukemalla ja opiskelemalla itsenäisesti.

Independent studying.

Examination literature confirmed by the responsible person of the course.

Written and oral examinations. Scale 0-5

Recommended to complete this exam after the thesis work is completed and given for evaluation.

Professor Kaarina Sivonen