Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.11.2019 at 09:00 - 5.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
13:15 - 14:45
Fri 24.1.2020
13:15 - 14:45
Mon 27.1.2020
13:15 - 14:45
Wed 29.1.2020
13:15 - 14:45
Thu 30.1.2020
13:15 - 14:45

Description

Lääketieteen, terveystieteiden ja lähialojen väitöskirjantekijät ja muut kiinnostuneet

Pakollinen/valinnainen: Valinnainen

Järjestäjä: Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu
Opintojakso kuuluu tieteenalaopintoihin
Osallistuminen on mahdollista myös muiden tutkijakoulujen opiskelijoilla, jos tilaa on

Research ethics is a compulsory part of the field-specific studies of the doctoral programme. Students can choose to complete either this course or the online course Research Ethics (921181) organised by the Doctoral School in Health Sciences.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

Ymmärtää tutkimusetiikan yleiset periaatteet ja tuntee alan keskeisen sääntelyn
Tuntee ihmisillä ja eläimillä tehtävän tutkimuksen eettiset periaatteet
Tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja julkaisutoiminnan periaatteet
Tunnistaa oman tutkimuksensa eettisiä kysymyksiä

Kurssia suositellaan tohtorikoulutuksen alkuvaiheeseen. Kurssi järjestetään kerran vuodessa, lukuvuoden kolmannen periodin aikana.

Johdanto. Lait ja säädökset. Eläinkokeet. Ihminen tutkittavana. Julkaisuetiikka. Väärinkäytökset ja niiden käsittely. Seminaari (valinnainen).

Luennot, keskustelut, itsenäinen työskentely ja seminaarit. Opiskelijamäärä korkeintaan 150.

Lectures, learning diaries, seminars.

Hyväksytty/hylätty, osallistuminen luennoille ja kurssitehtävien suorittaminen.

Kurssi järjestetään joka vuosi, vaihtoehtoisesti suomeksi tai englanniksi.

Lectures, discussion, independent work and seminars. Maximum 150 participants.

Tutkimusetiikan kurssi on pakollinen osa tohtoriohjelman tieteenalaopintoja. Vaihtoehtoina ovat tämä kurssi ja verkkokurssi Research Ethics (921181), järjestäjänä Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu.