Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in perusopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alueen lähihistorian perusteet. Opiskelija on perehtynyt Jugoslavian synnyn ja hajoamisen syihin sekä tuntee pääpiirteittäin yhteiskuntajärjestelmän muutoksen jälkeisen taloudellisen, kulttuurisen ja poliittisen kehityksen.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden historiallista ja yhteiskunnallista kehitystä politiikan, talouden ja kulttuurin kautta sekä perehdytään alueen maita koskeviin ajankohtaisiin ja tieteellisesti mielenkiintoisiin kysymyksiin.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 -7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • John R. Lampe (2000) Yugoslavia as History: Twice There Was a Country, 487 s. (4 op);
  • Ingvar Svanberg och Ingmar Söhrman (red., 1996), Balkan: Folk och länder i krig och fred, 308 s. (3 op);
  • Mark Mazower (2000) The Balkans, 160 s. (1 op);
  • Hall Gardner (ed. 2000) Central and Southeastern Europe in Transition: Perspectives on Success and Failure since 1989, 211 s. (2 op);
  • Gerard Turley, Peter Luke (2010) Transition Economics: Two Decades On, 504 s. (4 op);
  • Jouni Järvinen & Jouko Lindstedt (toim. 2011) Itä-Eurooppa matkalla länteen, 355 s. (3 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Dragana Cvetanovic.

Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.