Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille opintokokonaisuuden perusopintoja suorittaville opiskelijoille. Perusopintojen kokonaisarvosanaa suorittaville opiskelijoille opintojakso on pakollinen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Ukrainan alueesta ja Ukrainan kulttuurimaantieteestä.

Opintojaksossa käydään läpi keskeisimmät Ukrainen valtiollisen, kulttuurisen ja kielellisen kehityksen vaiheet.

Opintojakson voi suorittaa kirjallisena tenttinä, luentokurssina tai näiden yhdistelmänä. Osasuoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä.

Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tiedekuntatenttipäivinä.

Plokhy, Serhii (2006): The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus, s. 1-362 (3 op);

Snyder, Timothy (2003), The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999, s. 1-12, 105-214 (1 op);

Solchanyk, Roman (2001) Ukraine and Russia : the post-Soviet transition, s. 1-237 (2 op);

Yekelchyk, Serhy (2007), Ukraine : birth of a modern nation, s.1-280 (2op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokurssille ja vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi määräytyy suoritustavan mukaan.

Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija

Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti

Kirjatentit: Arseniy Svynarenko