Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille opintokokonaisuuden perusopintoja suorittaville opiskelijoille. Perusopintojen kokonaisarvosanaa suorittaville opiskelijoille opintojakso on pakollinen.

Ukrainan maantuntemus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Ukrainan geopoliittisen aseman ja identiteettien muutokset sekä maan suhteet naapurivaltioihin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Opintojaksossa käsitellään Ukrainan suhdetta sen naapurivaltoihin, ennen kaikkea Venäjään ja Euroopan unioniin. Erityisesti tarkastellaan suhteissa tapahtuneita muutoksia sekä muutosten taustalla olevia poliittisia ja kulttuurisia vaikuttimia.

Opintojakson voi suorittaa kirjallisena tenttinä, luentokurssina tai näiden yhdistelmänä. Osasuoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä.

Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tiedekuntatenttipäivinä.

Balmaceda, Margarita M. (2007), Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia's Power, Oligarchs' Profits and Ukraine's Missing Energy Policy, 1995-2006, s.1-214. (2op); Harasymiw, Bohdan (2002), Post-Communist Ukraine, s. 1-469 (4 op); D’Anieri, Paul J. (1999), Economic interdependence in Ukrainian-Russian relations, s. 3-223 (2 op); Kuzio, Taras (2000), Ukraine: perestroika to independence, s. 1-217 ja Svynarenko, Arseniy (2001), National, Political and Cultural Identities of Youth: Tendencies in Post-Soviet Ukraine, in H.Helve and C.Wallace (ed.), Youth, Citizenship and Empowerment, s. 235-254 (2 op); Kuzio, Taras (2007), Ukraine - Crimea - Russia: triangle of conflict, s.1-247 (2op); Legvold, Robert and Wallander, Celeste A. (Ed. 2004), Swords and sustenance: the economics of security in Belarus and Ukraine, s. 1-266 (2op); Åslund, Anders and McFaul, Michael (Ed. 2006), Revolution in orange: the origins of Ukraine’s democratic breakthrough, s. 1-216. Iekelchyk, Serhy (2004), Stalin's Empire of Memory: Russian-Ukrainian relations in the Soviet historical imagination, s. 1-230 ja Chulos, Chris J. and Remy, Johannes (Ed. 2002), Imperial and national identities in pre-revolutionary, Soviet, and post-Soviet Russia, s. 177-198 (2 op); Molchanov, Mikhail A. (2002) Political culture and national identity in Russian-Ukrainian relations, s. 3-292 (2 op); Solchanyk, Roman (2001) Ukraine and Russia : the post-Soviet transition, s. 1-237 (2 op); Szporluk, Roman (2000), Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union, s. ix-xii, 1-429 (3op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi määräytyy suoritustavan mukaan.

Opintojakson minimilaajuus on 3 opintopistettä. Halutessaan opiskelija voi suorittaa opintojakson myös 3-6 opintopisteen laajuisena.

Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija

Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti

Kirjatentit: Arseniy Svynarenko