Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt alueen maiden poliittiseen kehitykseen, poliittisiin järjestelmiin ja niiden uudistamiseen sekä Eurooppa-integraatioon. Lisäksi opiskelija tuntee alueen maiden talouden kehityksen ja talouspolitiikan keskeiset elementit.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden poliittista, hallinnollista ja taloudellista kehitystä, maiden välistä yhteistyötä länsi-integraatiossa ja vertaillaan yksittäisten maiden poliittis-taloudellista kehitystä ja valintoja.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 - 7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • Frank Schimmelfennig and Ulrich Sedelmeier (eds, 2005) The Europeanization of Central and Eastern Europe, 256 s. (2 op);
  • Grzegorz Gorzelak, John Bachtler and Maciej Smętkowski (eds.) (2010) Regional Development in Central and Eastern Europe: Development processes and policy challenges, 368 s. (3 op);
  • David Ost (2006) The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe, 238 s. (2 op);
  • Alan Smith (2000) The Return to Europe: The Reintegration of Eastern Europe into the European Economy, 215 s. (2 op);
  • Alexander Wöll and Harald Wydra (eds.) (2009) Democracy and Myth in Russia and Eastern Europe, 240 s. (2 op);
  • Tassilo Herrschel (2011) Borders in Post-Socialist Europe, Territory, Scale, Society, 216 s. (2 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Tutkijatohtori Katalin Miklóssy, Aleksanteri-instituutti

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.