Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.8.2015 at 09:00 - 26.10.2015 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 27.10.2015
12:15 - 13:45
Thu 29.10.2015
12:15 - 13:45
Tue 3.11.2015
12:15 - 13:45
Thu 5.11.2015
12:15 - 13:45
Tue 10.11.2015
12:15 - 13:45
Thu 12.11.2015
12:15 - 13:45
Tue 17.11.2015
12:15 - 13:45
Thu 19.11.2015
12:15 - 13:45
Tue 24.11.2015
12:15 - 13:45
Thu 26.11.2015
12:15 - 13:45
Tue 1.12.2015
12:15 - 13:45
Thu 3.12.2015
12:15 - 13:45
Tue 8.12.2015
12:15 - 13:45
Thu 10.12.2015
12:15 - 13:45

Description

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB) on Aleksanteri-instituutin koordinoima, Helsingin yliopiston laitostenvälisenä yhteistyönä toteutettava monitieteinen oppiaine. IKEBB-kursseille voivat osallistua kaikki Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijat.

Huom: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 26.10. asti. Jos vielä tämän jälkeen haluat kurssille mukaan, otathan yhteyttä IKEBB:in koulutussuunnittelijaan (ks. linkki yhteystietoihin alla).

Kurssin tavoitteena on tarkastella Balkanin historiaa ja yhteiskunnallista kehitystä aseellisten konfliktien valossa 1800-luvulta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys alueella käydyistä sodista, niiden taustoista, tärkeimmistä operaatioista, osapuolista ja seurauksista. Opiskelijalla on myös kyky arvioida kriittisesti näiden konfliktien tulkintoihin perustuvia argumentteja myös nyky-Balkanin yhteiskunnallisen keskustelun osalta.

Kurssi käsittelee Balkanin sotia ja konflikteja 1800-luvulta nykypäivään. Konflikteja lähestytään niin sotahistorin, sosiaalihistorian kuin kansainvälisen politiikankin perspektiiveistä.

1. Johdatus kurssiin: Balkanin ruutitynnyri vai maailmanpolitiikan pelinappula?

Teema I: Serbian vallankumouksesta Balkanin sotiin (1804–1913)

2. Itsenäistymistaistelut ja Venäjän-Turkin-sodat

3. Turkin sodan (1877–1878) tuntematon sotilas (Pirkko Leino-Kaukiainen, FT, dosentti)

4. Balkanin sodat ja Makedonian kysymys

Teema II: Maailmansodat (1914–1945)

5. Ensimmäinen maailmansota

6. Toinen maailmansota: Salamasota, nukkevaltiot ja keskitysleirit

7. Toisen maailmansodan loppu ja Kreikan sisällissota: Rautaesirippu laskeutuu Balkanille

Teema III: Kylmä sota (1946–1990)

8. Kylmä sota Jugoslavian kansanarmeijan (JNA) sotataidollisen ajattelun valossa (Janne Mäkitalo, ST)

9. JNA jugoslavialaisen identiteetin rakentajana (Aino Väänänen, FM)

Teema IV: Jugoslavian hajoamissota, Kosovon sota ja Makedonian koflikti (1991–2001)

10. Jugoslavian hajoamissodan taustaa

11. Jugoslavian hajoamissodan (1991–1995) merkittävimmät sotilasoperaatiot (Janne Mäkitalo, ST)

12. Kosovon sota ja Makedonian konflikti: Kysymys albaanien kohtalosta

13. Kosovon sota ja kansainvälinen yhteisö

14. Kurssin lopetus: Paneelikeskustelu

5 op: Luennot 28 h, oheislukemisto, ryhmissä laadittavat luentojen alustukset ja luentopäiväkirja/essee (ks. ohje)

+ 1 op: essee 5-7 sivua (ks. ohje)

Luentojen oheismateriaali tulee kurssin kuluessa Moodleen. IKEBB:in/Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija lähettää kurssille rekisteröityneille sisäänkirjautumisohjeet. Huom: ohjeet lähetetään helsinki.fi-sähköpostiin.

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Yhteyshenkilö: IKEBB:in koulutussuunittelija

IKEBB-opetusohjelma 2015-2016

Korvaavuudet:

  • PH305/PH306
  • EUC2

Max Wahlström, FT, Nykykielten laitos