Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee alueen maiden geopoliittisen aseman ja identiteettien muutoksen sekä niiden taustalla olevat poliittiset motiivit ja lisäksi sosiaalisen eriarvoisuuden vaikutukset alueella. Opiskelija osaa suhtautua kriittisesti alueeseen liittyviin stereotypioihin ja tuntee niiden taustat.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden yhteiskuntakehitystä ja siihen liittyviä monitahoisia sosiaalisia ja ympäristön tilaan liittyviä ongelmia. Tarkastelun kohteena ovat myös identiteetin rakentumiseen vaikuttavat tekijät kuten alueeseen liittyvät mielikuvat ja niiden poliittiset tulkinnat.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 - 7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • David A. Norris (1999) In the Wake of the Balkan Myth: Questions of Identity and Modernity, 182 s. (1 op);
  • Robert D. Greenberg (2004) Language and Identity in the Balkans: Serbo-Croatian and Its Disintegration, 188 s. (1 op);
  • George W. White (2000) Nationalism and Territory: Constructing Group Identity in Southeastern Europe, 311 s. (2 op);
  • Ger Duijzings (2001), Religion and the Politics of Identity in Kosovo, 250 s. (2 op);
  • Adam Fagan and JoAnn Carmin (eds.) (2011) Green Activism in Post-Socialist Europe and the Former Soviet Union, 176 s. (1 op);
  • Maija Turunen (toim. 2010) Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa, 396 s. (3 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Koulutusohjelmajohtaja Jouni Järvinen, Aleksanteri-instituutti.

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.