Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on suunnattu kaikille IKEBB:in aineopintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojakso on valinnainen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt alueen maiden poliittiseen kehitykseen ja poliittisiin järjestelmiin, länsi-integraatioon sekä alueen maiden naapurisuhteiden kehittymiseen. Lisäksi opiskelija tuntee alueen maiden talouskehityksen ja -politiikan painopisteet.

Opintojaksossa tarkastellaan alueen maiden poliittisten järjestelmien ja talouden kehitystä sekä alueellista yhteistyötä niin Baltian maiden ja Pohjoismaiden kesken kuin Itämeren alueella laajemminkin.

Opintojakson voi suorittaa luentokursseille osallistumalla tai kirjallisen tentin ja luentokurssien yhdistelmänä. Kirjallisessa tentissä voi suorittaa pääsääntöisesti 1 - 7 op. Jos opiskelija haluaa yksittäisessä kirjatentissä suorittaa opintojaksosta yli 7 opintopistettä, hänen on neuvoteltava asiasta IKEBB:in koulutusohjelmajohtajan tai koordinaattorin kanssa.

Suoritukseksi hyväksytään myös opintojaksoon soveltuvat vierailuluennot, seminaarit ym., joiden pohjalta on laadittu vaadittava määrä luentopassiin sisällytettäviä kirjallisia tehtäviä. Luentopassilla voi suorittaa enintään viisi opintopistettä.

Luentokursseja järjestetään pitkin lukuvuotta. Kirjalliset tentit suoritetaan humanistisen tiedekunnan tenttipäivinä.

Kirjallisessa tentissä suoritettavat teokset valitaan seuraavista:

  • Sten Berglund och Kjetil Duvholt (red., 2003) Baltic Democracy at the Crossroads: An Elite Perspective, 284 s. (2 op);
  • Andrey A. Meleshevich (2007) Party Systems in Post-Soviet Countries. A Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine, 280 s . (2 op);
  • Eiki Berg and Piret Ehin (eds. 2009) Identity and Foreign Policy. Baltic-Russian Relations and European Integration, 216 s. (2 op);
  • Tassilo Herrschel (2011) Borders in Post-Socialist Europe, Territory, Scale, Society, 216 s. (2 op);
  • Bengt Jacobsson (ed. 2012) The European Union and the Baltic States. Changing forms of governance, 208 s. (1 op).

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista luentokursseille ja niillä vaadittujen tehtävien suorittamista tai vaihtoehtoisesti kirjallisten tenttien hyväksyttävää suorittamista. Opintojakson arviointi riippuu suoritustavasta.

Kirjalliset tentit: Tutkijatohtori Katalin Miklóssy, Aleksanteri-instituutti.

Luentokurssit: Opintojaksoon liittyvien luentokurssien vastuuhenkilöt ilmoitetaan kurssikohtaisesti opetusohjelmassa.