Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.1.2020 at 06:00 - 30.4.2020 at 23:59

Description

Kurssi on tarkoitettu työssään koe-eläimiä käyttäville tutkijoille ja tutkimuksessa avustavalle henkilökunnalle, sekä opiskelijoille, joiden opintoihin liittyy koe-eläinten käyttöä.

Kurssille ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, suorittaako kurssin hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla. Lisäksi on kerrottava lyhyt perustelu, mitä tarkoitusta varten osallistuja on tulossa kurssille, koska koe-eläinlainsäädäntö sallii eläinten käytön opetuksessa vain perustelluista syistä.

Toukokuun loppu, viikot 21-22

Kurssi sisältää laissa ja asetuksessa tieteellisiin- ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta määritellyt asiakokonaisuudet, jotka koskevat koe-eläintoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, koe-eläinten käytön eettisiä näkökohtia koe-eläinten genetiikkaa, biologisia ominaisuuksia, käyttäytymistä ja hyvinvointia, koe-eläinten käsittelyä, hoitoa ja kuljettamista, koe-eläinten mikrobiologiaa, tauteja ja terveysvaaroja, toimenpiteiden toteutusta, turvallista työskentelyä koe-eläintiloissa, koe-eläinten merkitsemistä ja tunnistamista, nukutusta, kipua ja kivunpoistoa sekä lopetusta, sekä luettelojen, tilastojen ja valvontakirjanpidon pitämistä

Kurssin luennot järjestetään etäopetuksena viikoilla 21 ja 22, 18.-25.5.2020 (ei opetusta helatorstaina 21.5.). Kontaktiopetus (ompelu- ja eläinharjoitukset) järjestetään, kun se on sallittua yliopistolla. Tentti pidetään etänä pe 29.5.2020.

Hyväksytty - Hylätty

Niina Kemppinen, niina.kemppinen@helsinki.fi, 050-415 4444