Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Kaikki oman kirjoittamisensa kehittämisestä ja kielenhuollosta kiinnostuneet opiskelijat eri tiedekunnissa.

Erityisesti opiskelijat, jotka suuntautuvat kirjoittamista, toimittamista tai kääntämistä sisältäviin työtehtäviin, sekä opettajaksi opiskelevat.

Kurssin tavoitteena on perehtyä kielenhuollon keskeisiin osa-alueisiin sekä tekstin sujuvuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Kurssin jälkeen opiskelijalla on selkeä kuva oikeakielisyyden sekä kielen- ja tekstinhuollon keskeisistä osa-alueista. Opiskelija ymmärtää normien taustan ja merkityksen sekä osaa käyttää lähteitä apunaan.

Vapaa.

Tapaamisissa tutustutaan kielen normeihin ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia. Lisäksi tutustutaan erilaisiin esimerkkiteksteihin ja pyritään yhdessä hahmottamaan erilaisia keinoja tekstien parantamiseksi. Kurssilla tutustutaan myös aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 20 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 34 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

Kurssilla jaettava ja verkosta löytyvä materiaali.

Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.