Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Helsingin yliopiston maisteri- ja jatko-opiskelijat sekä tutkijat.

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden yleistajuisen kirjoittamisen taitoa sekä edistää opiskelijoiden omien yleistajuisten tekstien valmistumista. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää yleistajuisen kirjoittamisen keskeiset periaatteet ja hän on tuottanut omaan tutkimukseen, omaan alaan tai muuhun tieteelliseen kiinnostuksen kohteeseensa liittyvän yleistajuisen tekstin.

Vapaa.

Työstetään omaa laajemmalle yleisölle suunnattavaa suomenkielistä tekstiä, joka voi olla sanoma- tai aikakauslehtikirjoitus, yleistajuinen artikkeli, osa kirjasta tms. Työskentelyyn kuuluu olennaisena osana palaute, joten työpajassa kehitetään myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 12 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 42 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

Kurssilla jaettava ja verkossa oleva materiaali sekä osallistujien omat kirjoitelmat.

Edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Anmälning via WebOodi!

SPRÅKCENTRUMS STUDIEUTBUD OCH KURSPRAXIS (Flamma)