Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kursen är öppen för studerande på magister- och doktorandnivå, samt för forskare, vid Helsingfors universitet.

Efter kursen ska studenterna:

  • känna till skillnaden mellan en populärvetenskaplig text och en vetenskaplig text
  • kunna planera, strukturera och skriva en populärvetenskaplig text
  • ha utvecklat sin förmåga att ge och ta emot kamratrespons.

Enligt studenternas eget val.

På kursen diskuteras skillnaderna mellan vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, deltagarna ska själva planera, strukturera och skriva en egen populärvetenskaplig artikel som kan publiceras i en tidskrift. Deltagarna ger varandra kamratrespons på sina texter.

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 12 h närundervisning och minst 42 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att de lämnar in uppgifter till varje lektion, ger respons på andra deltagares texter, samt genom att de färdigställer en populärvetenskaplig artikel.

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Lärarens eget material.

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på aktiviteten på lektionerna samt på den färdiga artikeln. Det är läraren som gör den slutliga bedömningen. På kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

Anmälning via WebOodi!