Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kursen är öppen för alla studerande som skriver sin pro gradu -avhandling på svenska.

Målet med kursen är att stöda studenterna i skrivprocessen.

Efter kursen ska studenterna:

  • veta vad som kännetecknar en god pro gradu -avhandling
  • känna till skrivstrategier som gör skrivarbetet lättare
  • utveckla förmågan att ge och ta emot kamratrespons på sina texter.

Under skrivprocessens gång.

Kursen tar upp den vetenskapliga stilen, strukturen på en vetenskaplig text, användning av källor i den egna vetenskapliga texten, hur man undviker plagiat, hur man argumenterar i en vetenskaplig text samt ett antal skrivstrategier.

Kursen avläggs genom att studenterna deltar i undervisningen.

Kursen består av 20 h kontaktundervisning och minst 34 h eget arbete. Kursen avläggs genom att studenterna är närvarande minst 75 % av lektionerna, genom att lämna in uppgifter som berör den egna pro gradu -avhandlingen.

Språkhjälpen (www.sprakhjalpen.fi)

Strömqvist, Siv. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2010 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-7382-852-9

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2011 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-47-90387-0

Svinhufvud, Kimmo. Gradutakuu, 2010. ISBN 978-951-31-4699-3

Bedömningsskala: godkänd/underkänd.

Bedömningen baserar sig på hur aktiva studenterna är på lektionerna samt på hur väl uppgifterna utförts. Det är den kursansvarige (läraren) som gör den slutliga bedömningen. Under kursen ger studenterna varandra kamratrespons.

Anmälning via WebOodi!