Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 6.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 13.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 20.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 27.9.2019
09:15 - 11:45
Fri 4.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 11.10.2019
09:15 - 11:45
Fri 1.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 8.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 15.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 22.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 29.11.2019
09:15 - 11:45
Fri 13.12.2019
09:15 - 11:45

Other teaching

06.09. - 11.10.2019 Fri 09.15-11.45
01.11. - 29.11.2019 Fri 09.15-11.45
13.12.2019 Fri 09.15-11.45
Minna Intke-Hernandez
Teaching language: Spanish
02.09. - 14.10.2019 Mon 12.30-14.00
04.09. - 16.10.2019 Wed 12.30-14.00
28.10. - 09.12.2019 Mon 12.30-14.00
30.10. - 04.12.2019 Wed 12.30-14.00
Jacqueline Chavez Turro
Teaching language: Spanish
03.09. - 15.10.2019 Tue 08.15-09.45
05.09. - 10.10.2019 Thu 08.15-09.45
29.10. - 03.12.2019 Tue 08.15-09.45
31.10. - 28.11.2019 Thu 08.15-09.45
Jose Ruiz Rubio
Teaching language: Spanish

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

  • tutustua espanjan kielen perusteisiin
  • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
  • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto
  • ymmärtää helpohkoa puhetta

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, tavallisimmat ajanmääreet, ruoka, matkustaminen, vaatetus

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • loppukoe tai vastaava
  • lähiopetusta 48 t (4 op) ja itsenäistä opiskelua 37 t tai 42 t (3 op)/39 t
  • läsnäolovelvoite 75 %

Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki: Español uno (13. tai uudempi laitos), kpl 1-8.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Ennen Activación oral 1 -kurssia.