Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 2.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
09:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 28.10.2019
09:15 - 11:45
Mon 4.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
09:15 - 11:45
Mon 2.12.2019
09:15 - 11:45
Mon 9.12.2019
09:15 - 11:45

Other teaching

02.09. - 14.10.2019 Mon 09.15-11.45
28.10. - 09.12.2019 Mon 09.15-11.45
Minna Intke-Hernandez
Teaching language: Spanish
04.09. - 16.10.2019 Wed 16.15-18.45
30.10. - 11.12.2019 Wed 16.15-18.45
Santeri Siimes
Teaching language: Spanish

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

  • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
  • menneistä tapahtumista kertominen
  • mielipiteiden ja suhtautumisen ilmaiseminen
  • tutustuminen espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin

Aihepiirit: mm. maantuntemus, taide, harrastukset, Espanjan lähihistoria, elokuva

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Kurssi

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • loppukoe tai vastaava
  • lähiopetusta 48 t (4 op) ja itsenäistä opiskelua 37 t tai 42 t (3 op) / 39 t
  • läsnäolovelvoite 75 %

Kontturi & Kuokkanen-Kekki & Palmujoki: Español Uno (13. tai myöhempi laitos), kpl 9–19.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Esim. samanaikaisesti kuin Activación oral 1.