Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Ei edeltäviä opintoja.

 • tutustua espanjan kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. kaupassa käynti, ravintola, lipun osto
 • tottua hahmottamaan ja ymmärtämäänkin espanjalle tyypillistä nopeahkoa puherytmiä.
 • saada yleiskäsitys verbien eri aikamuodoista, tapaluokista ja osaa taivutusmuodot
 • kertoa menneistä tapahtumista
 • ilmaista mielipiteitä ja suhtautumista
 • tutustua espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin

Suositellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään ensimmäisen lukukauden aikana. Kurssi on nopeasti etenevä espanjan alkeiskurssi, joka sopii erityisesti muita romaanisia kieliä osaaville tai opiskeleville. Kurssin onnistunut suorittaminen ja oppimistavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa sitoutumista eli, että on valmis tekemään runsaasti kotitehtäviä ja olemaan läsnä oppitunneilla.

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, ruoka, matkustaminen, vaatetus, sosiaaliset mediat, maantuntemus, harrastukset, eläimet ja luonto, Espanjan lähihistoria, elokuva, taide, terveys

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä. Kurssin etenemistahti on erittäin nopea ja edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn.

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • kotitehtävät, kotona tehtävät kirjoitelmat, väli- ja loppukoe
 • 84 t lähiopetusta, itsenäistä opiskelua 105 t
 • läsnäolovelvoite 75 %
 • tehtävät tulee tehdä ajallaan ja aikatauluista tulee pitää kiinni

Kontturi, K. & Kuokkanen-Kekki M. & Palmujoki, K. Español uno, 13. tai myöhempi painos.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin, osa arvioinnista on vertaisarviointia.

Arvosana: hyväksytty/hylätty