Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

Aiemmat alkeisopinnot.

Peruskieliopin ja -sanastokokonaisuuksien kertaaminen nopeassa tahdissa.

Aihepiirit: mm. esittäytyminen, asuminen, ruoka, vaatteet, opiskelu, maantuntemus, kulttuuri

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielen osa-alueet

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja ryhmätyöskentely

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. lisätiedot

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • kotitehtävät
  • väli- ja loppukoe
  • 54 t kontaktiopetusta, 54 t itsenäistä työskentelyä
  • läsnäolovelvoite 75 %

Kontturi & Kuokkanen-Kekki & Palmujoki: Español uno (13. tai myöhempi painos)

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan espanjan opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.