Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 0–8.

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 75 %