Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • osata kertoa perheestään ja suvustaan
 • selvitä matkailijana Italiassa
 • osata kertoa menneistä tapahtumista

Aihepiirit: vuoden kulku, ruoka- sekä vaatekaupoissa asiointi, matkustaminen, perhesuhteet, lomanvietto, arjen tapahtumat.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro), kpl 9-14.

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 42 t ja itsenäistä opiskelua 39 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 75 %

Voidaan käydä yhtä aikaa Romolo - käytännön italiaa verkossa 1 -kurssin kanssa.