Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.12.2014 at 08:00 - 4.1.2015 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
 • osata kertoa tulevaisuudesta
 • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
 • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto 
 • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot.

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
 • lähiopetusta 48 t ja itsenäistä opiskelua 37 t. Tiiviskurssi: lähiopetusta 28 t, verkko-opetusta 14 t ja itsenäistä työskentelyä 39 t
 • loppukoe
 • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

TÄRKEÄÄ:

 • Kielikeskuksella on omat ilmoittautumiskäytäntönsä, jotka voivat poiketa tiedekuntien käytännöistä. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin täällä)
 • Lue opintojaksokuvaus, jotta osaat valita oikeantasoisen ja työmäärältään sopivan kurssin / kokeen. Valintaan on tarjolla myös ohjausta. Lue lisää täältä
 • Älä ilmoittaudu turhaan ja peru ilmoittautumisesi, jos et voikaan osallistua opetukseen.

Kielikeskus noudattaa yliopiston yleisiä periodeja. Lue lisää täältä.