Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2017 at 08:00 - 8.1.2017 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto 
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Kurssina tai itseopiskeluna. Ks. Lisätiedot.

  • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
  • lähiopetusta 48 t ja itsenäistä opiskelua 37 t. Tiiviskurssi: lähiopetusta 28 t, verkko-opetusta 14 t ja itsenäistä työskentelyä 39 t
  • loppukoe
  • läsnäolovelvoite 80 %

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan italian opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

 

KIELIKESKUKSEN OPINTOTARJONTA JA KURSSIKÄYTÄNNÖT (Flamma)

SPRÅKCENTRUMS STUDIEUTBUD OCH KURSPRAXIS (Flamma)

LANGUAGE CENTRE COURSES AND COURSE PRACTICES (Flamma)