Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2019 at 12:00 - 11.1.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 18.1.2019
10:15 - 11:45
Fri 25.1.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.2.2019
10:15 - 11:45
Fri 8.2.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.2.2019
10:15 - 11:45
Fri 22.2.2019
10:15 - 11:45
Fri 1.3.2019
10:15 - 11:45
Fri 15.3.2019
12:15 - 13:45
Fri 22.3.2019
10:15 - 11:45
Fri 29.3.2019
10:15 - 11:45
Fri 5.4.2019
10:15 - 11:45
Fri 12.4.2019
10:15 - 11:45
Wed 17.4.2019
14:15 - 15:45
Fri 26.4.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

18.01. - 01.03.2019 Fri 10.15-11.45
15.03. - 15.03.2019 Fri 12.15-13.45
22.03. - 12.04.2019 Fri 10.15-11.45
17.04. - 17.04.2019 Wed 14.15-15.45
26.04. - 26.04.2019 Fri 10.15-11.45
Giuseppe Feroldi
Teaching language: Italian

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan italian opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

Kurssi
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- jatkokurssi 2 (3. ja 4. periodilla) 28 t lähiopetusta + 14 t verkko-opetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- TAI jatkokurssi 2 (4. periodilla) 42 t lähiopetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- loppukoe
- läsnäolovelvoite 75 %