Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
8.1.2020 at 12:00 - 10.1.2020 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:45
Fri 7.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 14.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 21.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 28.2.2020
10:15 - 11:45
Fri 13.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 20.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 27.3.2020
10:15 - 11:45
Fri 3.4.2020
10:15 - 11:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
10:15 - 11:45
Fri 24.4.2020
10:15 - 11:45

Other teaching

17.01.2020 Fri 10.15-11.45
24.01. - 28.02.2020 Fri 10.15-11.45
13.03. - 03.04.2020 Fri 10.15-11.45
08.04.2020 Wed 14.15-15.45
17.04. - 24.04.2020 Fri 10.15-11.45
Giuseppe Feroldi
Teaching language: Finnish, Italian

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

  • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
  • osata kertoa tulevaisuudesta
  • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
  • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
  • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Aihepiirit: koulun käynti ja opiskelu, terveys, luonne ja ulkonäkö, asuminen, työelämä.

Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet.

Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.

Imperato-Kuusela-Meurman: Bella vista 2 (SanomaPro), kpl 7-12 (lisäksi opettajan oma materiaali aiheesta Passato remoto).

Oppikirjan äänitteet ovat kuunneltavissa Aleksandrian itseopiskelutiloissa, mistä löytyvät myös oppikirjan ratkaisut.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty

Kurssin voi suorittaa myös itseopiskeluna. Tällöin ilmoittaudutaan italian opettajatuutorille. Katso opettajatuutorin yhteystiedot täältä.

Kurssi
- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
- jatkokurssi 2 (3. ja 4. periodilla) 28 t lähiopetusta + 14 t verkko-opetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- TAI jatkokurssi 2 (4. periodilla) 42 t lähiopetusta ja 39 t itsenäistä työskentelyä
- loppukoe
- läsnäolovelvoite 75 %