Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
27.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
13:00 - 15:30
Thu 5.9.2019
12:00 - 13:30
Tue 10.9.2019
13:00 - 15:30
Thu 12.9.2019
12:00 - 13:30
Tue 17.9.2019
13:00 - 15:30
Thu 19.9.2019
12:00 - 13:30
Tue 24.9.2019
13:00 - 15:30
Thu 26.9.2019
12:00 - 13:30
Tue 1.10.2019
13:00 - 15:30
Thu 3.10.2019
12:00 - 13:30
Tue 8.10.2019
13:00 - 15:30
Thu 10.10.2019
12:00 - 13:30
Tue 15.10.2019
13:00 - 15:30
Thu 17.10.2019
12:00 - 13:30

Other teaching

03.09. - 15.10.2019 Tue 13.00-15.30
05.09. - 17.10.2019 Thu 12.00-13.30
Klarika Sander-Komulainen
Teaching language: Estonian, Finnish

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltävää viron osaamista ei tarvita.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään suullista kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
  • oppia peruskielioppia
  • tutustua Viroon ja virolaiseen kulttuuriin.
  • Arkielämän suullisia kielenkäyttötilanteita, esim. itsestä kertominen,tien kysyminen ja kahvilassa asioiminen.
  • Peruskielioppia ja -sanastoa: yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat.
  • Video-ohjelmia, tutustumista Viroon ja virolaisiin tapoihin sekä kulttuuriin.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 1-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta kurssilla tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 35 tuntia kontaktiopetusta ja 46 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.