Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Studenter i alla utbildningsprogram, JOO-studerande.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig att förstå danska i vardagliga situationer och få grunderna i danskt uttal. Kursen passar också alla som vill åka på utbyte till Danmark eller aktivt delta i det nordiska samarbetet.

Inga förkunskaper i danska krävs.

B1-kunskaper (pdf) i svenska: Helst efter kursen i muntlig och skriftlig färdighet i andra inhemska språket (svenska).

Om du är osäker på dina kunskaper i svenska, ta kontakt med läraren innan du anmäler dig.

Efter genomgången kurs förstår studenten danska i vardagliga situationer. Samtidigt har studenten aktiverat sina kunskaper i svenska och fått redskap för att klara sig i nordiska sammanhang. Studenten kan använda olika danskspråkiga källor för informationssökning.

  • små dialoger: presentation, hälsningsfraser, på café osv.
  • hörförståelse med autentiska intervjuer samt audiovisuellt material
  • läsförståelse och grundläggande ordförråd, i synnerhet ord som avviker från svenska
  • dansk grammatik med fokus på skillnaderna mellan svenska och danska
  • danskt uttal
  • de danska räkneorden
  • dansk kultur och det danska samhället (mentalitet, traditioner, arbetskultur)
  • skriftliga uppgifter som filmrecensioner
  • muntligt anförande på svenska eller blandinaviska

Obs! Läraren talar danska och studenterna svenska (eller blandinaviska).

Guldbæk-Ahvo, Toivonen: Dansk? - Ja, tak! 2016 (toinen korj.painos). Finn Lectura. ISBN 978-951-792-813-7, Kpl. 1-5, udtale, grammatik.

Undervisningen innehåller rollspel, dialog- och uttalsövningar, olika hörförståelseövningar samt par- och grupparbete.

Godkänd / underkänd.

Kontinuerlig utvärdering, ett mellanprov i grammatik och ett slutprov med fokus på hörförståelse (vardagsnära ämnen och räkneord) samt skillnader mellan svenska och danska.

Kursen består av 35 h kontaktundervisning och ca. 45 timmar självständiga studier. I kursen ingår ett mellanprov i grammatik och ett slutprov.

Av studenten förväntas aktivt deltagande (minst 80 % närvaro) samt utförande av alla kursuppgifter