Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Studenter i alla utbildningsprogram, JOO-studerande.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig att förstå danska och uttrycka sig skriftligt och muntligt på danska i vardagliga situationer.

Kursen passar också alla som vill åka på utbyte till Danmark eller aktivt delta i det nordiska samarbetet.

CEFR A1-kunskaper i danska och B1-kunskaper i svenska.

99247 Grundkurs i danska språket och kulturen eller motsvarande färdigheter.

Om du är osäker på dina kunskaper i svenska/danska, ta kontakt med läraren innan du anmäler dig.

Efter genomgången kurs kan studenten förstå danska och uttrycka sig skriftligt och muntligt på danska i vardagliga situationer. Studenten kan använda olika danskspråkiga källor för informationssökning och läsa texter med anknytning till eget studie- och arbetsområde. Studenten har också fördjupat sin förståelse av dansk kultur, historia och det danska samhället och klarar sig i nordiska sammanhang.

  • små dialoger: tala om vädret, tala i telefon, fråga efter vägen
  • uttalsövningar
  • hörförståelse med autentiska intervjuer samt audiovisuellt material
  • läsförståelse (aktuella teman med anknytning till eget studie- och arbetsområde)
  • dansk kultur, historia, politik
  • skriftliga uppgifter (diktamen, små referat och uppsatser)
  • muntliga övningar med danskarna via Skype

Obs! Läraren talar danska och studenterna danska eller blandinaviska.

Kursen består av tre delar:

  • I Kontaktundervisning 17.3. - 31.3.
  • II Självstudier fra 1.4. - 15.4.
  • III Kontaktundervisning 16.4. - 28.4.

Guldbæk-Ahvo, Toivonen: Dansk? - Ja, tak! 2016 (toinen korj. painos). Finn Lectura. ISBN 978-951-792-813-7, Kpl. 6-8, bonuskapitel (uddannelsessystem, politik).

Videoserien Et liv i Danmark

Kontaktundervisningen innehåller rollspel, dialog- och uttalsövningar, olika hörförståelseövningar samt par- och grupparbete.

Godkänd / underkänd.

Kontinuerlig utvärdering. Av studenten förväntas aktivt deltagande samt utförande av alla kursuppgifter.

Flerformskurs, som består av 22 h kontaktundervisning och ca. 30 h självständiga studier.

Kursen består av tre delar:
I Kontaktundervisning 13.3.–27.3.
II Självstudier 28.3.–16.4.
III Kontaktundervisning 17.4.–26.4.

För att få godkänd kurs krävs minst 80 % närvaro samt utförande av alla kursuppgifter.