Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien 585099 Global utveckling och miljö.

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå: CEFR B2 (pdf).

Efter kursen kan du:

  • tala om globala miljöfrågor på en populärvetenskaplig nivå
  • diskutera centrala teman inom studieområdet
  • muntligt och skriftligt presentera fakta om globala miljöfrågor.

Fri.

  • Studier i svenska som är integrerade i en föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om globala miljöffrågor.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter och muntlig presentation som ingår i substanskursen.

Substans: Aktivt deltagande samt slutprov.

Språket: enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där den studerandes egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar föreläsningar och en språkkurs, tillsammans 42 timmar samt självständigt arbete.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

Godkänt - underkänt

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien 585099 Global utveckling och miljö.

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

Substans: Kristina Lindström

Svenska språket: Leena-Maija Åberg-Reinke