Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 13.1.2020
14:00 - 17:00
Wed 15.1.2020
12:00 - 14:00
Mon 20.1.2020
14:00 - 17:00
Wed 22.1.2020
12:00 - 14:00
Mon 27.1.2020
14:00 - 17:00
Wed 29.1.2020
12:00 - 14:00
Mon 3.2.2020
14:00 - 17:00
Wed 5.2.2020
12:00 - 14:00
Mon 10.2.2020
14:00 - 17:00
Wed 12.2.2020
12:00 - 14:00
Mon 17.2.2020
14:00 - 17:00
Wed 19.2.2020
12:00 - 14:00
Mon 24.2.2020
14:00 - 17:00
Wed 26.2.2020
12:00 - 14:00
Mon 9.3.2020
14:00 - 16:00
Wed 11.3.2020
09:00 - 12:00
Mon 16.3.2020
14:00 - 16:00
Wed 18.3.2020
09:00 - 12:00
Mon 23.3.2020
14:00 - 16:00
Wed 25.3.2020
09:00 - 12:00
Mon 30.3.2020
14:00 - 16:00
Wed 1.4.2020
09:00 - 12:00
Mon 6.4.2020
14:00 - 16:00
Wed 8.4.2020
09:00 - 12:00
Mon 20.4.2020
14:00 - 16:00
Mon 27.4.2020
14:00 - 16:00
Wed 29.4.2020
09:00 - 12:00
Mon 4.5.2020
14:00 - 16:00
Wed 6.5.2020
09:00 - 12:00

Other teaching

13.01. - 24.02.2020 Mon 14.00-17.00
15.01. - 26.02.2020 Wed 12.00-14.00
09.03. - 06.04.2020 Mon 14.00-16.00
11.03. - 08.04.2020 Wed 09.00-12.00
20.04. - 04.05.2020 Mon 14.00-16.00
29.04. - 06.05.2020 Wed 09.00-12.00
Kristina Lindström, Leena-Maija Åberg-Reinke
Teaching language: Swedish

Description

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien 585099 Global utveckling och miljö.

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå: CEFR B2 (pdf).

Efter kursen kan du:

  • tala om globala miljöfrågor på en populärvetenskaplig nivå
  • diskutera centrala teman inom studieområdet
  • muntligt och skriftligt presentera fakta om globala miljöfrågor.

Fri.

  • Studier i svenska som är integrerade i en föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om globala miljöffrågor.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter och muntlig presentation som ingår i substanskursen.

Substans: Aktivt deltagande samt slutprov.

Språket: enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där den studerandes egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar föreläsningar och en språkkurs, tillsammans 42 timmar samt självständigt arbete.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

Godkänt - underkänt

Huom. Tämä ryhmä on integroitu luentosarjaan Global utveckling och miljö (ENV-471). Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan luentosarjaan.

Substans: Kristina Lindström

Svenska språket: Leena-Maija Åberg-Reinke