Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Studenter som vill integrera en avancerad kurs i svenska med den svenskspråkiga föreläsningsserien Universum nu.

Fakultetskurs i svenska 99291.

Utgångsnivå: CEFR B2 (pdf).

Efter kursen kan du:

  • tala om astronomi på en populärvetenskaplig nivå
  • diskutera centrala teman inom studieområdet
  • muntligt och skriftligt presentera fakta om rymden.

Fri.

  • En föreläsningskurs på populärvetenskaplig nivå om universum samt studier i svenska.
  • Skriftliga föreläsningsrapporter och muntlig presentation som ingår i substanskursen.

Substans: Aktivt deltagande samt slutprov.

Språket: enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där den studerandes egna önskemål och behov beaktas. Kursen omfattar föreläsningar och en språkkurs, tillsammans 42 timmar samt självständigt arbete.

Läraren ger information om materialet i början av kursen.

Godkänt - underkänt

Kursen i svenska avläggs i samband med föreläsningsserien Universum nu.

Allmän praxis på Språkcentrums kurser är en närvaroplikt på 75 % och utförande av kursens uppgifter. Man kan vara flexibel med detta på grund av en motiverad orsak eller på grund av kursens natur. På självstudiekursernas eller motsvarandes möten kan man emellertid förutsätta full närvaro.

Marjatta Banna